Med ett starkt och mångsidigt bolag kan vi erbjuda anläggningstjänster inom hela Mellansverige.

Vi skapar väg för elleveranser genom jordkabel- och luftledningsprojekt, kabelförläggning och kopplingsarbeten inom vindkraftssektorn.

Transport av maskiner, grus och containers inom hela Sverige.

KEWAB erbjuder rental och hyrköp av moderna miljögodkända entreprenadmaskiner.

KEWAB erbjuder modern och miljöanpassad tillverkning av hus och husdelar under varumärket Huspartner.

Nyheter