fbpx

Altor Fund V (“Altor”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Eleda Infra Services Group
(“Eleda”) för att stödja befintliga ägare och ledning med Eledas fortsatta tillväxtresa och skapa
en ledande grupp inom infrastrukturtjänster. Som en del av transaktionen förvärvar Eleda och
ingår partnerskap med Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (“JVAB”). Dessutom förvärvar Eleda
ONE Nordic (“ONE”) från Altor Fund III. Bolagens respektive ledningsgrupper och tillika delägare
kommer att kvarstå som betydande aktieägare i det gemensamma bolaget och fortsätta i sina
respektive operativa roller.

Det nya Eleda blir en expansiv koncern med fokus på ledningsinfrastruktur och anläggningsarbeten
inom infrastruktur, med fokus på små och mellanstora projekt och tjänster inom bland annat vatten-,
väg-, och energiarbeten samt datorhallar. JVAB stärker Eleda i Stockholmsområdet och har stark
expertis inom vatten- och avloppsarbeten. One Nordic bidrar med ny kunskap och breddar Eledas
expertis inom eldistribution och förnybar energi (vind- och vattenkraft). Bolagen har en imponerande
tillväxtresa bakom sig, med ökande marknadsandelar i snabbväxande delar av marknaden.
Tillsammans uppgick bolagens omsättning till omkring 6 miljarder kronor 2019.
”Vi är entusiastiska över affären och övertygade att Altors erfarenhet av att bygga företag kommer att
bidra till fortsatt stark tillväxt och ytterligare stödja vår ambition att vara den självklara partnern inom
infrastrukturtjänster för både offentlig och privat sektor. Att vi kan genomföra denna transaktion mitt i
rådande pandemi och marknadsturbulens säger mycket om vår attraktiva och stabila affärsmodell. Vi är
stolta över vad Eleda har vuxit till och att vara kvar som betydande aktieägare i den nya konstellationen”,
säger Johan Halvardsson och Peter Condrup, representanter för entreprenörerna.
“ONE Nordic är idag starkare än någonsin”, säger Jonas Arvidsson, CEO of ONE Nordic. “Under Altors
ägande har ONE Nordic framgångsrikt breddat verksamheten från service och underhåll inom
eldistribution till tjänster och projekt inom förnybar energi, och vi ser nu fram emot nästa tillväxtresa som
en del av Eleda. Vi har redan flera gemensamma kunder och vi ser fram emot att de blir ännu fler.”
“Vi är imponerade av den starka verksamhet som entreprenörerna har byggt, och ser väldigt mycket
fram emot att jobba tillsammans med dem när bolagen nu går in i nästa utvecklingsfas. Det är så klart
extra glädjande att vi kan bidra med ONE, vilket vi är övertygade om att kommer leda till tydliga
kommersiella fördelar för båda bolagen. Tillsammans med entreprenörerna ska vi se till att bolagens
starka tillväxt blir ännu bättre, och fortsätta att bygga en ledande spelare inom infrastrukturtjänster i
Norden”, säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor.
”Eleda har lyckats bygga en framgångsrik, entreprenöriell och decentraliserad organisation med lokalt
beslutsfattande och ansvar, men med det stora företagets resurser och metoder”, säger Torbjörn Torell,
nuvarande styrelseordförande i ONE Nordic och blivande styrelseordförande i Eleda. ”Det är mycket
glädjande att få möjligheten att fortsätta jobba tillsammans med Altor och jag ser fram emot att jobba
med entreprenörerna i Eleda”.
Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Halvardsson, koncernchef och VD för Eleda, +46 70 545 95 01
Emilie Condrup Maisor, chef för kommunikation och ESG, Eleda, +46 70 828 04 66
Jonas Arvidsson, VD för ONE Nordic, +46 70 304 09 70
Bengt Maunsbach, partner på Altor, +46 867 89 115
Tor Krusell, kommunikationschef på Altor, +46 705 43 87 47
Om Eleda Infra Services Group
Eleda Infra Services Group är en expansiv koncern med fokus på anläggnings- och entreprenadtjänster
inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och västra Sverige, för
närvarande genom Akeab, KEWAB, Mark & Energibyggarna och Salboheds Bygg & Anläggningstjänst
AB, som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark
entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en
ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm,
har omkring 800 medarbetare och en omsättning om 3,1 miljarder kronor 2019. Eleda ägs idag av en
bred grupp nyckelpersoner i koncernen.
För mer information, besök www.eleda.se
Om ONE Nordic
ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och
underhåll inom eldistribution och produktion av förnybar energi. ONE Nordic har cirka 1 000
medarbetare och omsätter ca SEK 2,1 miljarder. Huvudkontoret ligger i Malmö.
ONE Nordic ägs sedan 2011 av Altor Fund III.
För mer information, besök www.one-nordic.se
Om JVAB
Järfälla VA- & Byggentreprenad AB fokuserar på anläggnings- och entreprenadtjänster i
Stockholmsregionen. JVAB har omkring 150 medarbetare och en omsättning om 0,7 miljarder kronor
2019. Majoritetsägare i JVAB är grundarfamiljen Kastevik, som kommer att återinvestera i den
kombinerade gruppen.
För mer information, besök www.jvab.se
Om Altor
Altors fonder har sedan starten rest ett utfäst kapital på EUR 8,3 miljarder. Fonderna har hittills investerat
mer än EUR 4,2 miljarder i fler än 60 företag. Investeringar har primärt gjorts i medelstora nordiska
företag med fokus på att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och
tidigare investeringar finns Dustin, Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS och
RevolutionRace.
För mer information, besök www.altor.com