fbpx

Det nya ramavtalet, ett tvåårigt avtal med tre optionsår, träder i kraft första januari 2018. Under avtalstiden kommer KEWAB Elkraft försörja Vattenfall med elkraftstjänster i Bergslagen, Östergötland och Dalsland.

KEWAB Elkraft kommer i huvudsak försörja Vattenfall med elkrafttjänster för att bygga nya säkra elnät så att Vattenfall kan minska sin andel av luftburna elledningar. KEWAB Elkraft har redan ett aktuellt ramavtal med Vattenfall sen fyra år tillbaka, med likadana tjänster i samma geografiska område. Dock innebär det nya avtalet ett nytt och större förtroende då antalet uppdrag ökar med avtalet.

Det är fantastiskt kul att få utökat förtroende att leverera tjänster för Vattenfall, det är ett kvitto på att vi levererar bra och ger dessutom oss nya möjligheter till tillväxt, säger Tony Haraldsson, Affärsområdeschef för KEWAB Elkraft.

KEWAB Elkraft har lång erfarenhet av att bygga säkra elnät. Utöver ramavtalet med Vattenfall har de flera andra aktuella liknande avtal med stora nätägare och ett femtiotal anställda som jobbar med den typen av elkraftstjänster året runt.

För mer information:

Tony Haraldsson, Affärsområdeschef Elkraft, +4670 343 77 88, tony.haraldsson@kewab.se

Fredrik Larsson, VD, +46 703 12 38 51, fredrik.larsson@kewab.se


KEWAB erbjuder produkter och tjänster inom anläggning, transport, bostad, elkraft och rental. KEWAB har över 50 års erfarenhet i branschen och omsätter idag med sina 300 medarbetare och 400 st maskiner över 600 miljoner kronor. I KEWABs organisation ingår även UTAB, CD Entreprenad, Roslunde, Huspartner, Isoleringskoncept och Lindholms. Läs mer om KEWAB på www.kewab.se.

ewab.se