fbpx

Sedan maj finns KEWAB Elkraft i Dalarna och tillväxttakten har varit hög. I dagsläget har åtta personer anställning på kontoret i Rättvik och avdelningen har växt med en person per månad. Dessutom har samarbetsavtal skrivits med underentreprenörer där ytterligare fyra personer arbetar heltid och fler avtal är påbörjade. I vinter flyttar avdelningen till större, nybyggda lokaler på stora industriområdet i Rättvik.

Rättvik ligger strategiskt rätt på kartan för att vi ska kunna verka i hela Dalarna. Vi har nu funnits här i sex månader och redan knutit kompetenta medarbetare till oss och vi fortsätter växa. Att få vara med och bygga upp KEWAB Elkraft i Dalarna är en rolig utmaning, säger Robert Nilsson, Avdelningschef för KEWAB Elkraft i Dalarna.

I somras fick KEWAB Elkraft den fjärde stora ordern från Ellevio under en tvåårsperiod. Med start 2019 kommer KEWAB Elkraft ensamma leverera elkraftstjänster i Södra Dalarna till ett värde av 25 miljoner kronor i Ellevios projekt Dalarnapaket 1. Planeringen av detta arbete är i full gång. Och utvecklingstakten för KEWAB Elkraft i Dalarna är fortsatt hög. Avdelningen kommer bland annat att satsa hårt på att bli en betydande aktör inom byggnation av fibernät och laddstationer i området.

På bilden står Olle Öijer och Robert Nilsson vid grinden till de nya lokalerna på stora industriområdet i Rättvik.