fbpx
Nyheter

För att öka säkerheten för sina anställda ute på fältet har KEWAB Elkraft tagit saken i egna händer och utvecklat en ny digital plattform som ska bidra till effektivare och säkrare arbetssätt. Med den nya plattformen kan fältpersonal och kontoret alltid se viktig och aktuell information om platsen där arbetet utförs och därför minska risken för olyckor.

Vid elarbeten är säkerhet av högsta vikt. Missförstånd eller felaktig information vid högspännings-arbeten kan leda till allvarliga olyckor och i värsta fall dödsolyckor.  Därför är tillgång till aktuell information om kopplingar och kraftledningar nödvändigt för utförande av elkraftsarbete.

För att minska olycksrisken och effektivisera arbetet har KEWAB Elkraft utvecklat en digital plattform. Tidigare skedde informationsdelning genom utskriven platsinformation i fysiska pärmar och den digitala plattformen ersätter nu det förlegade arbetssättet. Med den kan information i flera versioner undvikas, det blir enkelt att uppdatera information och alla anställda ser alltid samma information.

Plattformen testades i ett första projekt under hösten med goda resultat. Efter lite vidareutveckling kommer KEWAB Elkraft ta den digitala plattformen i bruk och använda den i samtliga elkraftsprojekt.

Våra anställdas säkerhet är jätteviktig för oss. Vi ser många möjligheter för utveckling och effektivisering i digitalisering och denna plattform är en av alla åtgärder vi gör i vårt digitaliseringsarbete. Sen gör det mig extra stolt att lösningen skapades av våra egna talanger, säger Tony Haraldsson, Affärsområdeschef för KEWAB Elkraft.

Hela plattformen från idé till färdigutvecklat koncept skapades av interna talanger. Thomas Nilsson, Avdelningschef för Elkraft Värmland, fick iden och KEWABs fältpersonal bidrog med synpunkter. Själva plattformen utvecklades av Mikael Malmkvist, en intern digital talang, och den analoga informationen importerades till den nya plattformen av Anette Modén, dokumentationsspecialist.

För mer information:

Tony Haraldsson, Affärsområdeschef Elkraft, +4670 343 77 88, tony.haraldsson@kewab.se

Fredrik Larsson, VD, +46 703 12 38 51, fredrik.larsson@kewab.se


KEWAB erbjuder produkter och tjänster inom anläggning, transport, betong, bostad, elkraft och rental. KEWAB har över 50 års erfarenhet i branschen och omsätter idag med sina 300 medarbetare och 400 st maskiner cirka 600 miljoner kronor. I KEWABs organisation ingår även UTAB, CD Entreprenad, Roslunde, Huspartner, Isoleringskoncept och Lindholms. Läs mer om KEWAB på www.kewab.se.