fbpx

Förra veckan fick KEWAB Elkraft ytterligare en ny stororder från Ellevio. De kommande åren kommer KEWAB Elkraft ensamma leverera elkraftstjänster i Södra Dalarna till ett värde av 25 miljoner kronor i Ellevios projekt Dalarnapaket 1.

Anbudsarbetet för affären har pågått i två månader och förra veckan blev kontraktet för KEWAB Elkrafts nya Avdelning/verksamhet i Dalarna färdigskrivet. Projektet innebär att skapa säkrare el-leveranser genom ombyggnation av Ellevios elnät i södra Dalarna.

Det här är den fjärde stora orden från Ellevio vi fått under de senaste två åren. Att vi får ett utökat förtroendet med den här typen av projekt är feedback på att våra medarbetare utför ett riktigt bra arbete, säger Tony Haraldsson, Affärsområdeschef KEWAB Elkraft.

Det här projektet innebär byggnation i orterna Björbo, Dala Floda, Kättbo och Gävunda. Uppskattningsvis innefattar projektet runt 8 mil befintlig luftledning som ska byggas bort, utförande av 9 mil kabelschakt, förläggning av 5,5 mil lågspänningskabel och 6 mil 12-14 kV-kabel och nybyggnation av 1 mil luftledning.

Planeringen för projektet har redan påbörjats och fältarbetet beräknas påbörjas våren 2019.

KEWAB Elkrafts nye Chef i Dalarna, Robert Nilsson och hans verksamhet en jätteskjuts framåt de närmaste åren. Robert kommer bygga upp verksamheten med Rättvik som utgångspunkt.

Elkraft är ett prioriterat affärsområde inom KEWAB-koncernen, där vi har som målsättning att växa både geografiskt och volymmässigt. Denna order ger oss goda förutsättningar och möjligheter att lyckas med dessa expansionsplaner, säger Fredrik Larsson, VD för KEWAB.

 

För mer information:

Tony Haraldsson, Affärsområdeschef Elkraft, +4670 343 77 88, tony.haraldsson@kewab.se

Fredrik Larsson, VD, +46 703 12 38 51, fredrik.larsson@kewab.se

 


KEWAB-koncernen erbjuder produkter och tjänster inom anläggning, transport, elkraft och rental. KEWAB har över 50 års erfarenhet i branschen och omsätter idag med sina 400 medarbetare och 400 st maskiner ca 750 miljoner kronor. I KEWABs organisation ingår även dotterbolagen UTAB, CD Entreprenad och Lindholms.