fbpx

Under senaste halvåret har utvärdering skett av KEWAB-Gruppens framtida bolagsstruktur med syfte att skapa en mer effektiv och tydlig organisation, då nuvarande situation med sju olika juridiska bolag och tre olika affärsområden har skapat många olika problem och utmaningar. 

Beslut har nu fattats att renodla verksamheten och dela upp KEWAB-Gruppens i två nya bolag – KEWAB Entreprenad och KEWAB Maskin & Transport. Affärsområdena Entreprenad och Elkraft hamnar i det ena bolaget, medan affärsområdet Transport & Maskin hamnar i det andra. Den nya organisationsindelningen ser då ut som följer: 

Vår ambition är som tidigare att göra vårt bästa för att leva upp till våra kunders krav och förväntningar, och att samarbetspartners inte ska märka några skillnader i vårt sätt att arbeta. 

För er kunder innebär det att fakturorna kommer från KEWAB AB fr.o.m. den 1 maj 2020. 

Vid eventuella frågor, kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.  

 

Karlstad 2020-04-24 

Fredrik Larsson
VD
KEWAB
070-312 3851

Mikael Larsson 
VD
UTAB

070-535 0650