fbpx

CD Entreprenad samt KEWAB Elkraft, dotterbolag inom KEWAB-koncernen, ska på uppdrag av Svevia Norge (AS) bygga vägar, kranplatser och internt elnät för Raskiftes vindkraftspark i Trysil, Norge. Vindkraftsparken kommer bestå utav 31 vindkraftsverk som byggs i sin helhet av OX2.

Det är sjunde parken som CD Entreprenad och KEWAB Elkraft samarbetar kring, men första projektet i Norge. Totalt är det drygt 3 mil schakt som ska utföras, cirka 4 mil 36kV-kabel som ska förläggas och 40 km nybrytning och renovering av vägar. Det gör Trysilprojektet till det enskilt största projektet för både CD Entreprenad och KEWAB Elkraft under 2017.

Det är givetvis kul att få ett så pass stort
uppdrag, men det känns även hedrande att vara en del ett projekt som bidrar till utbyggnad av förnyelsebar energi, säger Per-Erik Lagerberg Produktionschef på CD Entreprenad.

Platsen är fördelaktig för en vindkraftspark och har bra förutsättningar för effektivt arbete. Projektet innebär dock några nya utmaningar på grund av det geografiska läget på andra sidan gränsen. I Norge finns andra föreskrifter och dessutom används annat material för samma typ av arbete vilket framför allt påverkar kabelförläggning.

Vi har gedigen erfarenhet av att förlägga kabel vid vindkraftsverk men eftersom projektet är i Norge innebär det nya utmaningar för oss. Vi kommer till exempel behöva detaljplanera mer än tidigare, vilket påverkar förarbetet. Sen kan nya krav och föreskrifter bli en utmaning för maskinlagen, säger Tony Haraldsson Affärsområdeschef på KEWAB Elkraft.

Totalt sysselsätter projektet för KEWAB Elkraft fyra maskinlag som beräknas utföra schakt och kabelförläggning på heltid i sex månader och 15 enheter som utför vägarbete för CD Entreprenad.

För mer information:

Per-Erik Lagerberg, Produktionschef CD Entreprenad, +4670 595 35 03, cd.pererik@telia.com

Tony Haraldsson, Affärsområdeschef Elkraft, +4670 343 77 88, tony.haraldsson@kewab.se

Fredrik Larsson, VD, +46 703 12 38 51, fredrik.larsson@kewab.se


KEWAB erbjuder produkter och tjänster inom anläggning, transport, betong, bostad, elkraft och rental. KEWAB har över 50 års erfarenhet i branschen och omsätter idag med sina 300 medarbetare och 400 st maskiner cirka 600 miljoner kronor. I KEWABs organisation ingår även UTAB, CD Entreprenad, Roslunde, Huspartner, Isoleringskoncept och Lindholms. Läs mer om KEWAB på www.kewab.se.