fbpx

KEWAB erbjuder nu stubbfräsning med en grävmaskinsburen fräs som sitter monterad på en Volvo 250D. Genom att låta flis och rötter gå med i avbaningsmassorna är det här en mycket kostnadseffektiv fräsning jämfört med traditionell metod med brytning, skotning, lasting och eventuell tippavgift av stubbar.

KEWAB har redan hunnit slutföra några uppdrag, varav ett var ganska utmanade med mycket sten och i svår terräng.

– Fräsningen har fungerat bra och kapaciteten i just det projektet låg på 20 tallstubbar/timmen med stubbar på ca 40 cm i diameter, berättar Erik Lind, platschef på KEWAB.

– Kapaciteten i normala förhållanden bör hamna på cirka 35 stubbar/timmen så det är både tids- och kostnadseffektivt, avslutar Erik.

 

För mer information eller förfrågningar, kontakta Christian Holböll på 073 034 68 27 eller christian.holboll@kewab.se