fbpx

Som ett led i att förbättra trafiksäkerhet och arbetsmiljö har KEWAB-Gruppen nu påbörjat projekt RideSafe tillsammans med Länsförsäkringar Värmland.
Omkring 30% av alla trafikolyckor beräknas vara kopplade till bristande uppmärksamhet på grund av rattsurfning.

I projekt RideSafe installeras en puck i fordonet och en app i telefonen som låser telefonens skärm under körning och skapar en lugnare körmiljö. Tio förare inom KEWAB och UTAB deltar i projektet och får i samband med detta en utbildning inom området trafiksäkerhet. Under projektets gång samlas data in från fordonen och analyseras så att körningen kan förbättras.

Vi strävar efter att ständigt förbättra trafiksäkerheten så att förare, medtrafikanter och kunder kan känna sig trygga när vi är ute i trafiken. Hög trafiksäkerhet ska vara en naturlig del av vår arbetsmiljö och genom vårt körsätt och övriga beteende ska vi alltid föregå med gott exempel i trafiken. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och trafiken säkrare.