KEWABs idrottspris

Idrott ska vara för alla! Med fokus på gemenskap, tillgänglighet och mångfald delar KEWAB ut ett idrottspris på 100°Karlstads gala. Priset syftar till att uppmuntra och hylla individer, lag, organisationer, föreningar eller ledare som gjort något enastående för att göra idrotten i Värmland inkluderande för fler.

Vad skulle du, ditt lag eller idrottsförening använda vinstsumman 25 000 kr till?

De nominerade kan vara en person, grupp av personer, lag, föreningar och/eller organisationer som verkar inom Värmlands län. De ska genom sina insatser och verkan varit ett föredöme, skapat beundran och respekt samt berikat idrotten på ett inkluderande sätt i Värmlands län.

Nomineringen är avslutad

Vinnarna av priset kommer att presenteras på 100° Karlstad 16 mars och publiceras på www.kewab.se.

Tävlingsregler

Prissumma

25 000 kr. Vinstskatten betalas av vinnaren.

Nominering

Vem som helst kan göra en nominering. Nomineringstiden är 29 januari – 11 februari och görs på www.kewab.se.

Nomineringskriterier

De nominerade ska vara en person, grupp av personer, lag, föreningar och/eller organisationer som verkar inom Värmlands län.

Bedömningskriterier

De nominerade bedöms efter angiven motivering. Vinnaren ska genom sina insatser och verkan varit ett föredöme, skapat beundran och respekt samt berikat idrotten på ett inkluderande sätt i Värmlands län.

Vinnare

Vinnare utses av en av KEWAB utsedd jury bestående av representanter från KEWAB och Värmlands idrottsförbund. Vinnaren meddelas om vinsten per telefon innan 100° Karlstad. Vinnaren publiceras på hemsidan och Facebook den 16 mars, efter att priset delats ut på 100° Karlstad.

Personuppgifter

Eventuella personuppgifter som anges vid nominering används endast till den här tävlingen.

Tävlingsansvarig

Tävlingen anordnas av KEWAB. Tävlingen är inte sponsrad, godkänd eller administrerad av, eller i samband med, Facebook.