fbpx

KEWAB som sponsor

Vi på KEWAB ser att idrotten och föreningsliv bidrar positivt till samhällsutveckling. Genom idrott skapas gemenskap, laganda och hälsosammare livsstilar. Därför vill vi genom sponsorskap uppmuntra och inspirera till positiva prestationer och på så sätt främja den Värmländska idrotten.

Ansök om sponsring

Kriterier

Vi har följande kriterier och prioriteringar när det gäller sponsorsamarbeten:

  • Vi prioriterar sponsorskap som har en tydlig koppling till vårt mål att främja den Värmländska idrotten
  • Vi strävar efter en mångfald i vårt sponsorskap och eftertraktar en bra mix av olika idrottsgrenar och lagtillhörigheter.
  • Vi bedömer motprestationen relevans och värde för varje sponsorskap. Exempel på motprestation kan vara: Synlighet på lagkläder eller lokaler, inträden och eller tillgänglighet till lokaler.

Ansökningar behandlas en gång per månad

Vi behandlar ansökningar den första veckan varje månad. Då granskas samtliga ansökningar som kom in föregående månad. Ansökanden får ett svar på sin ansökan inom en vecka efter granskningen.

Gör en ansökan

För rättvis hantering av samtliga ansökningar går vi endast igenom ansökningar inkomna genom detta formulär. Länkar eller bifogade textfiler kommer inte att tas i beräkning och vi ber er därför att använda de angivna meddelandefälten för att kort beskriva varför ni söker sponsring och vilken motprestation ni utlovar.

* Anger obligatoriska fältAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.
Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att KEWAB i egenskap av personuppgiftsansvarig registrerar och behandlar dina personuppgifter med ändamålet att leverera våra tjänster, skicka fakturor, erbjudanden och annan information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.