fbpx

Försäljning av grus

Från vår bergtäkt i Karlstad, Väse Röör, har vi möjlighet att erbjuda en mängd olika CE-märkta grusprodukter av god kvalitet.

Stenmjöl

Stenmjöl används ofta för betongtillverkning, plattsättning, kringfyllnad runt rörledningar, ytlager på hästanläggningar, fotbollsplaner, etc.

Bärlager

Bärlager är krossat berg som används som bärlager vid vägbyggnad och andra körytor, samt vid förbättring av skogsvägar, etc.

Förstärkningslager

Används som förstärkningslager till vägar och andra körytor.

Makadam

Makadam är krossat berg som finns i olika storlekssorteringar och som används för bland annat betongtillverkning, dränering och halkbekämpning, men även som prydnadsgrus/gårdsgrus.

Slitlager / Väggrus

Slitlager används som ett övre lager på mindre grusvägar, garageuppfarter och andra körytor. Slitlager benämns ofta även som väggrus.

Kubriserat stenmjöl 0/4 mm SS-EN 12620 1505-CPR-B533
Stenmjöl 0/4 mm SS-EN 13242
Stenmjöl 0/8 mm SS-EN 13242
Makadam 8/16 mm SS-EN 12620 1505-CPR-B533
Makadam 2/4 mm SS-EN 13242
Makadam 4/8 mm SS-EN 13242
Makadam 8/16 mm SS-EN 13242
Makadam 16/32 mm SS-EN 13242
Bärlager 0/31,5 mm SS-EN 13242 1505-CPR-B533
Slitlager/Väggrus 0/16 mm SS-EN 13242
Förstärkningslager 0/63 mm SS-EN 13242
Förstärkningslager 0/90 mm SS-EN 13242

Kontakta vår transportavdelning för mer information, priser och beställning.