fbpx

Försäljning av jord

Som återförsäljare för ECONOVA kan vi erbjuda kvalitetssäkrad jord som följer riktlinjerna i Mark-AMA för ändamål så som plantering, anläggning och marktäckning. Vid förfrågan kan ECONOVA även tillverka en mängd olika specialjordar beroende på önskad växtlighet och användningsområde i övrigt.

Vi kan leverera jord till allt från stora anläggningsprojekt till små trädgårdsuppiffningar.

Jord i storsäck

Som privatperson kan du köpa ett urval av produkterna i storsäck för leverans direkt hem till tomten eller annan plats.

Säckarna rymmer ca 1 kubikmeter, har 4 lyftöglor och är öppna upptill. Säckarnas vikt påverkas av produkternas volymvikt och kan därför variera under säsong, men normalt väger säckarna 500 – 1500 kg beroende på produkt och omständigheter vid packning. Säckarna säljs per styck.

Leverans av storsäck

Alla produkter i storsäck är beställningsvara och tillverkas 1 gång per vecka eller varannan vecka beroende på säsong och efterfrågan, vilket innebär att leveranstiden kan variera. Leverans sker med lastbil med kran.

Leveransinformation:

  • Ditt grindhål måste vara minst 2,9 meter brett för att vi ska komma in om det behövs
  • Kranen når ca 4 meter rakt ut från bilen, om vi får ut stödben helt
  • Storsäckarna väger 500 – 1500 kg
  • Lastbilen väger ca 18 – 25 ton, vi kör inte in på plattläggningar eller nyasfalterade ytor
  • Markera vart du vill ha säckarna, chauffören har dock alltid sista ordet om var denne kan ställa säckarna

Priser

Kontakta oss för priser

Beställning

Kontakta oss på 054-53 42 00 för beställning och leveransinformation.