fbpx

Försäljning av jord

Som återförsäljare för ECONOVA kan vi erbjuda kvalitetssäkrad jord som följer riktlinjerna i Mark-AMA för ändamål så som plantering, anläggning och marktäckning. Vid förfrågan kan ECONOVA även tillverka en mängd olika specialjordar beroende på önskad växtlighet och användningsområde i övrigt.

Vi kan leverera jord till allt från stora anläggningsprojekt till små trädgårdsuppiffningar.

Jord i storsäck

Som privatperson kan du köpa ett urval av produkterna i storsäck för leverans direkt hem till tomten eller annan plats.

Säckarna rymmer ca 1 kubikmeter, har 4 lyftöglor och är öppna upptill. Säckarnas vikt påverkas av produkternas volymvikt och kan därför variera under säsong, men normalt väger säckarna 500 – 1500 kg beroende på produkt och omständigheter vid packning. Säckarna säljs per styck.

Leverans av storsäck

Alla produkter i storsäck är beställningsvara och tillverkas 1 gång per vecka eller varannan vecka beroende på säsong och efterfrågan, vilket innebär att leveranstiden kan variera. Leverans sker med lastbil med kran.

Leveransinformation:

  • Ditt grindhål måste vara minst 2,9 meter brett för att vi ska komma in om det behövs
  • Kranen når ca 4 meter rakt ut från bilen, om vi får ut stödben helt
  • Storsäckarna väger 500 – 1500 kg
  • Lastbilen väger ca 18 – 25 ton, vi kör inte in på plattläggningar eller nyasfalterade ytor
  • Markera vart du vill ha säckarna, chauffören har dock alltid sista ordet om var denne kan ställa säckarna

Priser

Här hittar du gällande prislista.

Beställning

Kontakta vår transportavdelning för beställning och leveransinformation.

Beställning kan även läggas via formulär på vårt dotterbolag UTABs hemsida: Beställning av storsäck