Ett brett utbud av anläggningstjänster

Flexibilitet är ett nyckelord hos oss i all verksamhet. Tillgången till den stora, breda och moderna maskinparken medför att vi kan välja rätt maskiner för varje enskilt uppdrag. Hos de kunniga och erfarna maskinisterna finns kompetens för alla i branschen förekommande arbeten.

På KEWAB har vi flera års branscherfarenhet och tekniskt kunnande om gräv- och markentreprenader. Med vår breda maskinpark och kompetenta personal kan vi ta oss an allt från mindre helhetsprojekt till större projekt som underentreprenörer. Det innebär att vi kan hjälpa till med allt från husgrunder till stora järn- eller motorvägsprojekt.

Entreprenader

Med många års branscherfarenhet, en modern maskinpark och kompetent personal utför vi flera olika typer av entreprenadprojekt. Med vårt gedigna kunnande och flexibla arbetssätt levererar vi ett högt mervärde till dig som kund.

Bergskrossning

Med vårt mobila krossverk och vår kunniga personal tar vi fram rätt typ av jord, bergskross och grus för våra anläggningsprojekt. Med ett eget krossverk blir vi en flexibel leverantör med korta vägar från order till leverans.

Anläggningsmaskiner

Rätt maskiner för uppdraget är en förutsättning för att lyckas med ett entreprenad- eller anläggningsprojekt. Vi har en bred maskinpark med moderna miljögodkända anläggningsmaskiner. För oss är det viktigt att maskinerna håller hög standard, så att vi kan leverera bästa möjliga mervärde till dig som kund.

Grundläggning

Ett av de viktigaste arbeten i samband med ett husbygge är dränering och de markarbeten som görs innan husgrunden kommer på plats. Vi planerar och utför grundläggning för allt från mindre villor till stora maskinhallar. Vi kan även färdigställa din trädgård med gräsmatta och övrig plantering om så önskas.

Rörspolning och rörfilmning

För att få bort stopp, rost och beläggningar på insidan av avlopssystem och vattenledningar genomför vi rörspolning och -rensing . Vid svårare problem kan vi även genomföra filmning av rören för att ta reda på problemet och åtgärda det. Du kan förlänga livet av rörsystem genom att ta väl hand om dem!

Vindkraftsprojekt

Vid vindkraftsprojekt hjälper vi dig att exploatera vindkraftstomten. Vi planerar och genomför byggnationen av intranätet till din vindkraftspark. Genom att bygga väg, dra el och förbereda för grunden ser vi till att parken är klar och redo för din vindkraftsinstallation.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Över hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Vi erbjuder hjälp med planering, installation och reparation av fjärrvärmssystem.

Kontakta oss för att komma igång med ditt anläggningsprojekt!

Vi hjälper dig gärna med ditt anläggningsprojekt. Du är välkommen att kontakta våra medarbetare inom anläggning för att komma igång eller vidare med ditt projekt!

Per-Anders Larsson
Ansvarig för Anläggning
Phone: +4670-312 38 58
Email: per-anders.larsson@kewab.se
CD Entreprenad
Anläggningsprojekt i Sälen och Malung
Phone: +46280-101 84
Email: cd.entreprenad@telia.com
UTAB
Anläggningsprojekt i Karlstad
Phone: +4654-86 64 20
Email: info@utabkarlstad.se
Lindholms
Anläggningsprojekt i Skaraborg och Örebro
Phone: +4670 21 08 588
Email: henrik@lindholms.nu