fbpx

Bred maskinpark och hög servicekänsla

Vår ambition är att alltid skapa ett högt mervärde för dig som kund genom vår kompetens, breda maskinpark, tillgänglighet och höga servicekänsla.

Kompetent personal och rätt maskiner för uppdraget är en förutsättning för att lyckas med ett mark- och anläggningsprojekt. Bland våra kunniga och erfarna maskinister finns kompetens för alla förekommande arbeten i branschen, och den stora, breda och moderna maskinparken ger oss möjlighet att välja rätt maskiner och utrustning för varje enskilt uppdrag.

Bergskrossning

Med vårt mobila krossverk och vår kunniga personal tar vi fram rätt typ av jord, bergskross och grus för våra anläggningsprojekt. Med ett eget krossverk blir vi en flexibel leverantör med korta vägar från order till leverans.

Miljömedvetenhet

Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan i så hög grad som möjligt, exempelvis genom;

  • att alltid köpa in maskiner med högsta miljöklass
  • att använda rätt maskin för varje enskilt uppdrag
  • att underhålla maskinerna genom daglig tillsyn, serviceavtal och tillgång till en egen mekanisk verkstad och smedja
  • att mäta och minimera tomgångskörning