KEWAB skapar väg för elleveranser

Vi leder nyanläggnings och underhållsprojekt inom elnätsarbeten.

Vi har stor erfarenhet av att hantera alla de situationer som kan uppstå vid kabeldragning och luftledningsbyggnation. Vi har metoder som gör det möjligt för oss att klara hinder så som vägar, järnvägar, åar och älvar. Vi utför alla typer av uppdrag, såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader.

El hela vägen fram

Vi utför projekt inom jordkabel- och luftledningsbyggnation, kabelförläggning och kopplingsarbeten inom vindkraftssektorn. Du kan anlita oss för delar av ditt projekt eller för totalentreprenad där vi tar ansvar för hela projektet, från beredning till utförande.

Bild: Fredrik Karlsson/Ellevio

Beredning av el

Vi har flera års erfarenhet av eldistribution och gör kompletta beredningar i samarbete med våra kunder.

Utförande av elkraftsprojekt

Hur och var vägen för elen ska dras kan se väldigt olika ut. På KEWAB har vi flera års erfarenhet av olika typer av elkraftsprojekt. Så oavsett om projektet gäller koppling, underhåll eller nyanläggning, eller om elen ska dras genom mark eller luft så har vi rätt kompetens och utrustning för ett lyckat utförande.

Bild: Fredrik Karlsson/Ellevio

100 Mbit i sekunden med fiber

Med fiberuppkoppling får du en snabb och driftsäker uppkoppling till nätet. Med fiber får du förutom uppkoppling till internet även TV och telefoni i samma lösning. Vi utför byggnation av fibernät och hjälper gärna dig med både beredning och utförande av byggnationen.

Kontakta oss för att komma igång med ditt projekt!

Vi hjälper dig med ditt elkraftsprojekt i Mellansverige med huvudkontor i Värmland.

Tony Haraldsson
Ansvarig KEWAB Elkraft
Phone: +46 703 43 77 88
Email: tony.haraldsson@kewab.se
Thomas Nilsson
Elkraft Karlstad
Phone: +4670-317 84 63
Email: thomas.nilsson@kewab.se
Gunne Isacsson
Elkraft Västkusten
Phone: +470-190 49 37
Email: gunne.isacsson@kewab.se
Per-Olov Röjeskog
Elkraft Torsby
Phone: +46703 14 91 30
Email: per-olov.rojeskog@kewab.se
Lindholms i Nunnestad
Elkraft Skaraborg och Örebro
Phone: +4670 21 08 588
Email: henrik@lindholms.nu