Rätt utrustning för lyckad transport av maskiner, grus och containers

Vi har en lång erfarenhet av att transportera både lättare och tyngre maskiner samt olika annläggningsmaterial. Transport tillför vår dagliga verksamhet inom entreprenad och vi tillhandahåller givetvis även denna tjänst till våra kunder.

Maskiner fraktas med lastväxlare och större tyngre maskiner transporterar vi med trailers. Med en modern maskinpark och kompetent personal klarar vi av att frakta det mesta. Inom företaget har vi även erfarenhet av att transportera farligt gods.

Grus, bergskross och jordmaterial

Grus- och berghantering är en viktig del av vår verksamhet. Med kunnig personal och mobila krossverk hjälper vi dig med allt från att välja rätt sort av jord, bergskross eller grus till leverans av materialet direkt till ditt byggprojekt.

Asfalt

Asfalt består av upphettad sten och oljeproudkten bimuten och kräver därför specialutrustade fordon för transport. Vi hjälper dig att transportera asfalt och kör asfalten från tillverkningen till vägbyggnationen som kan vara allt från mindre garageuppfarter till stora motorvägar.

Vinterväghållning

Vi hjälper till att hålla vägarna säkrare genom vinterns alla väder. Vi erbjuder tjänster inom snöröjning och halkbekämpning för både mindre grusvägar till stora riksvägar och europavägar.

Transport av gods och maskiner

Med våra moderna kranbilar och maskintrailers kan vi erbjuda tjänster för att frakta det mesta. Vi har stor erfarenhet av att leverera partigods med våra kranbilar och har utrustning för leverans av allt från plank till stora husdelar. Vi kan även transportera maskiner. Med våra lastväxlare kan vi frakta många olika typer av maskiner och finns behovet för att transportera en större och tyngre maskiner gör det med trailer.

Flak- och containertransporter

Vi har en lång erfarenhet av flak- och containertransporter och har både kompetens och utrustning för att kunna erbjuda ett större mervärde till dig som kund. Med våra fordon kan vi hämta containers vid trånga utrymmen eller låga takhöjder och vi har även fordon och specialutbildad personal för att transportera farligt avfall.

Kontakta oss för att få hjälp med transport!

Vi hjälper dig med transporter över hela Sverige. Kontakta oss för att veta mer eller beställa någon av våra tjänster.

Martin Lantz
Avdelningsansvarig Transport
Phone: +46 703 12 38 60
Email: martin.lantz@kewab.se
UTAB
Anläggningsprojekt i Karlstad
Phone: +4654-86 64 20
Email: info@utabkarlstad.se