fbpx

Rätt utrustning för lyckad transport av maskiner, grus och containers

Vi har en lång erfarenhet av att transportera både lättare och tyngre maskiner samt olika anläggningsmaterial. Transport tillhör vår dagliga verksamhet inom mark- och anläggnings- och elkraftsentreprenad och vi tillhandahåller givetvis även denna tjänst till våra kunder.

Maskiner fraktas med lastväxlare och större tyngre maskiner transporterar vi med trailers. Med en modern maskinpark och kompetent personal klarar vi av att frakta det mesta. Inom företaget har vi även kompetens och erfarenhet av att transportera farligt gods.

Grus, bergskross och jordmaterial

Grus- och bergshantering är en viktig del av vår verksamhet. Med kunnig personal och mobila krossverk hjälper vi dig med allt från att välja rätt sort av jord, bergskross eller grus till leverans av materialet direkt till ditt byggprojekt.

Asfalt

Asfalt består av upphettad sten och oljeprodukten bitumen och kräver därför specialutrustade fordon för transport. Vi hjälper dig att transportera asfalt och kör asfalten från tillverkningen till vägbyggnationen som kan vara allt från mindre garageuppfarter till stora motorvägar.

Vinterväghållning

Vi hjälper till att hålla vägarna säkrare genom vinterns alla väder. Vi erbjuder tjänster inom snöröjning och halkbekämpning för både mindre grusvägar till stora riksvägar och europavägar.

Transport av gods och maskiner

Med våra moderna kranbilar och maskintrailers kan vi erbjuda tjänster för att frakta det mesta. Vi har stor erfarenhet av att leverera partigods med våra kranbilar och har utrustning för leverans av allt från plank till stora husdelar. Vi kan även transportera maskiner. Med våra lastväxlare kan vi frakta många olika typer av maskiner och finns behovet för att transportera en större och tyngre maskiner gör det med trailer.

Flak- och containertransporter

Vi har en lång erfarenhet av flak- och containertransporter och har både kompetens och utrustning för att kunna erbjuda ett större mervärde till dig som kund. Med våra fordon kan vi hämta containers vid trånga utrymmen eller låga takhöjder och vi har även fordon och specialutbildad personal för att transportera farligt avfall.

Spol- och rörteknik

För att få bort stopp, rost och beläggningar på insidan av avloppssystem och vattenledningar genomför vi rörspolning och -rensing . Vid svårare problem kan vi även genomföra filmning av rören för att ta reda på problemet och åtgärda det. Du kan förlänga rörsystemens livscykel genom att ta väl hand om dem!

Kontakta oss för att få hjälp med transport!

Anläggningstransporter

Martin Lantz
Transportledning
Phone: +46 703 12 38 60
Email: martin.lantz@kewab.se
LENNART KARLSSON
Transportledning
Phone: +46 703 31 02 58
Email: lennart@utabkarlstad.se
JAN-OLOV ANDERSSON
Transportledning
Phone: +46 703 12 38 96
Email: jan-olov.andersson@kewab.se
MIKAEL HEDEGÅRD
Transportledning
Phone: +46 702 39 02 57
Email: mikael.hedegard@utabkarlstad.se
Carolin Magnusson
Transportledning
Phone: +46 722 06 73 02
Email: carolin.magnusson@kewab.se

Kranbilar

AGNETA SWEDLUND
Transportledning Kranbilar
Phone: +46 703 31 10 14
Email: agneta.swedlund@utabkarlstad.se

Industri och miljö

MARINA BLOMQVIST
Miljösamordning - Avdelningsansvarig Sorteringsplatta
Phone: +46 703 34 25 62
Email: marina.blomqvist@utabkarlstad.se
GÖRAN KARLSSON
Anläggningsansvarig Sorteringsplatta - Transportledning Containertransporter
Phone: +46 705 20 45 54
Email: goran.karlsson@utabkarlstad.se

Spol- och rörteknik

VÄXEL SPOL- & RÖRTEKNIK
Phone: +46 54-10 14 20
JOURNUMMER KARLSTAD, GRUMS, HAMMARÖ
Phone: +46 70-570 03 14
VÄXEL & JOURNUMMER, SUNNE, TORSBY, HAGFORS
Phone: +46 565-310 01
MONICA SÄTHERBERG
Transportledning & Kundservice
Phone: +46 733 99 07 21
Email: monica@utabkarlstad.se
CHRISTIAN ERIKSSON
Transportledning & Försäljning
Phone: +46 724 50 61 00
Email: christian.eriksson@utabkarlstad.se