Ballast

Vår vision är att erbjuda produkter som har högt ställda kvalitets- och miljökrav. Hållbarhet och ansvarstagande kännetecknar vår verksamhet. Vi strävar efter att utföra vår produktion på, ett för naturen så skonsamt sätt som möjligt samt att värna om den biologiska mångfalden på våra verksamhetsområden. Vi återvinner också massor från våra kunders anläggnings- och infrastrukturprojekt för att kunna återföra dessa till värdekedjan och därigenom minimera uttaget av jungfruliga massor så långt som möjligt. Du kan beställa grus, bergskross från våra bergtäkter och andra sorters ballast. Ballast från KEWAB:s verksamhet är certifierat enligt bransch-och myndighetskrav mot standarder som bl.a SS EN 12620, SS EN 13242
vit ikon för ballast
Grus
Grus

Grus finns i många former och storlekar och det är viktigt att du beställer rätt typ av grus till ditt projekt. Grus har vanligtvis kornstorlek mellan 2 och 63 mm där de sen delas upp i olika klasser beroende på storlek.

Bergkross
Bergkross

I våra bergtäkter bryter och utvinner vi olika fraktioner av bergmaterial. Bergtäkterna är lokaliserade på strategiska platser för att minimera inverkan både ur en miljösynpunkt och med respekt för människor.

Återvinning av material
Återvunnet material

För att ta tillvara på så mycket som möjligt av jordens resurser, samtidigt som vi jobbar hårt för att minska skadlig påverkan, arbetar vi med återvunnet material inom ballast. Vi förädlar och sorterar materialet för att sedan kunna använda det.

Entreprenadkrossning
Entreprenadkrossning

Vi har lång erfarenhet av entreprenadkrossning och tar alltid tillvara på materialet. Vårt mål är att allt krossmaterial ska förädlas för att sedan kunna återanvändas i entreprenaden där vi sprängt och krossat, eller i kommande projekt.

Halkbekämpning
Halkbekämpning

Vid halka är det viktigt att använda rätt grus eller sand vid halkbekämpningen. Vi erbjuder både vanligt grus, sand och även saltblandningar. Allt material inom ballast, så också till halkbekämpningen, är CE-märkt och av mycket god kvalitet.

Kewabs webb i mockup
Kontakta oss

Tycker du att det är enklare att prata? Bra, det gör faktiskt vi med! Vi har flertalet lokalkontor och kan lösa det mesta. Har du frågor gällande ditt projekt, behöver en samarbetspartner eller underentreprenör – då finns vi här.