Bergkross - bergtäkter

I våra bergtäkter bryter och utvinner vi olika fraktioner av berg. Bergtäkterna är lokaliserade på platser för att ge så lite påverkan som möjligt, både sett ur miljösynpunkt och med respekt för människor. I bergtäkten sprängs, krossas och borras det för att sedan förädla materialet så det kan användas vid olika entreprenader och projekt. Vi arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan i våra täkter och idag jobbar vi i stor utsträckning med återvinning av material som är restprodukter från vår kunders befintliga entreprenader.
Anläggningsarbetare