Entreprenadkrossning

Förutom att vi har egna bergtäkter kan vi även ta externa entreprenadkrossuppdrag där vi använder våra mobila krossar. Entreprenadkrossning är vanligt bland annat inom större vägprojekt där vi spränger bort berg och sedan återanvänder det bortsprängda materialet i form av kross. Det krossade materialet kan användass för att bygga upp berget så som entreprenaden och väglinjen kräver. Vi har lång erfarenhet av entreprenadkrossning och tar alltid tillvara på materialet. Vårt mål är att allt krossmaterial ska förädlas och sedan kunna återanvändas – antingen i entreprenaden där vi sprängt och krossat, eller i kommande projekt.
Anläggningsarbetare