Halkbekämpning

Isiga och halkiga vägar kan ställa till det vintertid. Vid halka är det viktigt att använda rätt grus eller sand vid halkbekämpningen. Bra halkbekämpningsmedel ska gärna ha snabb men långverkande effekt, orsaka så lite åverkan på fordon, maskiner och vägbeläggning samt vara skonsam mot mark och grundvatten. Vi arbetar kontinuerligt för att vårt halkbekämpningsmaterial ska ha så hög kvalitet som möjligt, samtidigt som det ska möta de miljökrav som finns. I sortimentet finns vanligt grus, sand och även saltblandningar som är mycket effektiva på is och packad snö.

Allt material inom ballast är CE-märkt och grusprodukterna är av mycket god kvalitet.

Halkbekämpning