Bandgrävare

Bandgrävare är en grävmaskin med larvbandsdrivning som är runtomsvängande och har förhållandevis lång räckvidd. Tack vare att bandgrävaren är bandburen minskar marktrycket jämfört med en hjulgrävare och klarar av arbeten där underlaget är obearbetat. Bandgrävare lämpar sig väldigt bra för exempelvis dikesgrävning och schaktning. Bandgrävaren har hög förarkomfort och reglage som är lätta att använda.
Bandgrävare lastar en lastbil