Dumpers

En dumper är konstruerad för tung transport i svår terräng med långa serviceintervall, hög kvalitet, pålitlighet och hållbarhet som du förväntar dig. De används ofta i samband med större mark- och vägarbeten då behovet att flytta stora mängder är stort. Vi har flera olika modeller av dumpers där du kan välja rätt maskin för ditt projekt. Med dumpers i din entreprenad kan du på ett säkert och effektivt sätt flytta massor där vanliga lastbilar inte kan ta sig fram. Tack vare att dumperns axlar är mer rörliga än lastbilens kan den hantera stora nivåskillnader utan att fastna eller välta.
Dumper