Hjulgrävare

Hjulgrävarna i vår maskinpark är flexibla maskiner där skopan eller tillbehöret kan anpassas efter användningsområde. Arbetet kan utföras med stor precision tack vare toppmodern hydraulik. Våra hjulgrävare används ofta vid markarbeten såsom VA-schakt, servicearbeten, kabelschaktning. Tack vare att hytten sitter högt så har föraren god sikt och lätt att manövrera hjulgrävaren.

Hjul- eller bandgrävare?
Ska arbetet utföras på ett stort område, med stabilt underlag finns det stora fördelar att välja hjulgrävaren. Bandgrävare används på mjukare underlag. Detta då bandet har en större tryckyta mot underlaget, som i sin tur ger en mer stabil grävning.

Hjulgrävare