Hjullastare

Hjullastare är mångsidiga maskiner som främst används för lastning och hantering av grus, sand och sten. Hjullastarens viktigaste uppgift är att förenkla materialhanteringen vid lastningsjobb, samtidigt som jobbet utförs så säkert och precist som möjligt. Tack vare att skopan kan bytas ut mot andra tillbehör är hjullastaren även lämplig för bland annat pallhantering och snöröjning.

Tillbehör för alla uppdrag
Det som främst utmärker hjullastarens breda användningsområde är det stora sortimentet av tillbehör. Beroende på om du ska lyfta grovt grus, jord, sten eller förflytta pallar ser behoven olika ut för vilken maskin- och vilka tillbehör du kommer behöva. Oavsett uppdrag, tidsperiod eller årstid har vi lösningen för dig.

Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan.

Hjullastare