Vältar

Är du ute efter en jämn och fin yta? Dagens vältar är mycket effektiva, särskilt vid vägentreprenader. Vi har vältar i olika storlekar och kapacitet för att passa komprimering av underlaget på bästa sätt. För att komprimeringen ska bli så kompakt som möjligt finns en vibrator inbyggd i valsen på välten. Det här gör att packningen blir ännu mer effektiv. Tack vare ramstyrning är välten lättmanövrerad. Med packningsdator som tillbehör blir välten än mer effektiv och arbetet optimalt.

Vält