ikon med mönster

KEWAB får viktig roll i arbetet med Västlänken

I samband med arbetet som är på Västlänken med att förenkla och effektivisera tågtrafiken i Göteborg har KEWAB fått en viktig roll. Som underentreprenör till AGN Haga kommer KEWAB leverera en helhetslösning, från ax till limpa:

– Vi är väldigt glada att vi tillsammans med vår samarbetspart Mark och Energibyggarna har fått det här jobbet som har ett ordervärde på 20 miljoner kronor. Det kommer att sysselsätta ca 15 enheter inom KEWAB, berättar Fredrik Roman, Platschef KEWAB.

För att underlätta tågtrafiken i Göteborg och utöka antalet stationer, men även förenkla förbindelsen med Malmö, Stockholm och Oslo, är projekt Västlänken ett av de största i Norden. För att genomföra ombyggnationen som sker under mark krävs mycket schaktning och det är främst där som KEWAB kommer in i bilden.

– Vi kommer schakta en yta som är 170 meter lång och 20 meter djup. Schaktningen anses vara en av norra Europas svåraste för tillfället, säger Fredrik.

För KEWAB drar arbetet i gång i slutet av mars och kommer pågå fram till oktober 2022.