Övriga transporter

Vi transporterar gas för Sveriges största Biogasleverantörer. Denna tjänst utförs med lastbilar som använder gas som drivmedel, allt för att minimera klimatpåverkan och var den del av rådande energiomställning. Vi utför även betongtransporter åt stora betongproducenter.
Lastbilstransport i landskap