Fakturera KEWAB

Vi på KEWAB vill att du som leverantör skall få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på samt att det har en positiv effekt på vår miljö.

Varje faktura Skall vara ställd till rätt KEWAB bolag, med rätt fakturauppgifter enligt

Leverantörsuppgift:
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständigt företagsnamn
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgift
• Bank och /eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter:
• Projektnummer och projektnamn (består alltid av 7-8 tecken 2xxx-xxx, endast ett projekt per faktura)
• Leveransadress
• Vår referens
• Betalningsvillkor 30 dagar
• Förfallodatum (betalning förfaller 30 dagar efter mottagande om intet annat överenskommit)

Innan fakturering:
• Skall giltiga certifikat och underlag enligt undertecknat avtal vara oss till handa.
• Om projektet kräver skall en prestationsbunden betalningsplan lämnas in 2 veckor innan arbetet påbörjas och skall godkännas innan fakturering.

Övrigt:
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd. Dröjsmålsräntor (enligt räntelag, om inte annat avtalats vid ingång av avtal) accepteras inte på fakturor som returneras på grund av ovanstående nämnda brister.
• Ni som leverantör/underentreprenör äger inte rätt att överlåta fordran på KEWAB och dess bolag till factoringföretag eller någon annan, utan skriftlig godkännande från oss.
• Omvänd skattskyldighet i enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdeskattelagen omfattas KEWAB och dess bolag av den omvända skattskyldigheten vid köp av byggtjänster. Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

Underlag för fakturering:
• Erforderligt underlag skall bifogas med fakturan. Det kan vara dagbok, tidssedel, följesedel, faktura eller dyl. Det ska alltid tydligt framgå vem, vilket projektnummer och vad som har utförts samt vara skriftligt godkänt av platsledning/kund.
• Digital fakturering är att föredra i PDF, eller e-faktura. Max en faktura per mail med tillhörande bilagor (följesedlar mm) allt i SAMMA FIL som fakturan, med fakturan på sidan 1.

För att skicka E-faktura till KEWAB AB och dess dotterbolag, gäller nedan info.

556338-3313
SE556338331301
GLN: 00075563383313
Peppol ID: 0007:5563383313
Operatör: InExchange

559391-8252
SE559391825201
GLN: 7365593918252
Peppol ID: 0007:5593918252
Operatör: InExchange

556682-3000
SE556682300001
GLN: 7365566823009
Peppol ID: 0007:5566823000
Operatör: InExchange

556378-6093
SE556378609301
GLN: 7365563786093
Peppol ID: 0007:5563786093
Operatör: InExchange

559426-4367
SE559426436701
GLN: 7365594264362
Peppol ID: 0007:5594264367
Operatör: InExchange

559426-4359
SE559426435901
GLN: 7365594264355
Peppol ID: 0007:5594264359
Operatör: InExchange

E-post adress för att skicka fakturor i pdf format till KEWAB och dess bolag är: faktura@kewab.se

Pappersfakturor till KEWAB och dess bolag, skickas till
Importgatan 12A, 422 46 Hisings Backa

Portal för avräkningar: kewab.hogiacloud.se
Logga min med användarnamn/lösenord, vid frågor om inloggning kontakta it@kewab.se